Pokemon Hindi Theme Song 4 Lyrics in English - Hum To hai wo hero

Pokemon Hindi Theme Song 4 Lyrics in English – Hum To hai wo hero

Pokemon Hindi Theme Song 4 Lyrics in English - Hum To hai wo hero

Pokemon Hindi Theme Song 4 – Hum To hai wo hero

Pokémon!
Pokémon!
Pokémon…
 
…To ho jaye
 
Kar jayenge hum kaam wo
Kisi ne kiya na jo (kiya na jo, kiya na jo)
Kuch bhi nahi hai mushkil
Kaam karta bhi wo
 
 
 
Karne do us ko
Hum jaisa jo bhi ho
Karte na ghabrate hain han
Hum to…
 
Hum to hain wo hero,
(Johto)
Hum to hain hi champion
Hum to hain wo hero
Kabhi na haare jo
(Pokémon Johto)
Hum to hain wo hero
 
Pokémon!